Министарство идеја, сарадње и маште

Ауторски тим

 • Маја Радоман Цветићанин, координатор Ауторског тима;
 • Соња Ђорђевић, коаутор и главни сарадник координатора;
 • Славица Павловић, државни координатор;
 • Соња Станковић, координатор Смотре;
 • Весна Ивановић, ,,дигитални“ координатор;
 • др Жељко Младеновић, Висока школа струковних студија Алексинац – члан тима, анализа истраживања и имплементација;
 • Биљана Веселиновић, члан тима – администратор сајта;
 • Војкан Поповић, директор Библиотеке „Вук Караџић” Алексинац, директор Фестивала;
 • Александра Никодијевић, спец. психолог – ,,проџект менаџер“ :), сарадња са донаторима;
 • Далиборка Стевановић, дипл. педагог – сарадник;
 • Слађана Милошевић, технички секретар.

Стални стручни консултанти Ауторског тима

 • др Зорана Опачић, Учитељски факултет у Београду
 • др Снежана Божић, Филозофски факултет Ниш

Сарадници Ауторског тима

 • Драгана Мијатовић Јовановић, аутор сајта „Словце” – координатор за дијаспору (Словца)
 • Силва Добраш, инспектор-саветник за српски језик – координатор за Републику Српску
 • Љупка Стојменова, координатор за Македонију
 • МА Синиша Голубовић, координатор сарадње са библиотекама и гостима Смотре sky_allibrary@yahoo.com
 • Драгана Марић, васпитач – координатор за прешколске установе
 • Нера Рикић Легац, проф. српског језика – координатор за Војводину
 • Предраг Барјактаровић, проф. српског језика – координатор програма Смотре
 • Марко Ламбета, председник Друштва школских библиотекара Србије – члан жирија
 • Јована Рикић, средњошколац – члан тима за израду тестова
 • Инга Лађарац, основац – Добра вила Читалачког списка