Посланици Читалића

Посланици Читалића су гласници читалачке државе која једном годишње процвета осмесима деце и учитеља, гостопримством домаћина, радошћу кљижевника, срећом издавача – средином маја у Алексинцу.

У међувремену, где год да крену по својим књижевним пословима, нашу велику породицу представљају они који нас разумеју, подржавају, храбре, деле наше снове и идеје. Они су посебни међу нама, јер су обдарени магијским језиком књижевности, а несебично и несујетно дозвољавају да ушетамо у њихово чаробно царство речи.

Амбасадори Читалића

→ Виолета Јовић         

Власта Ценић     

→Градимир Стојковић        

→Бранислав Јанковић

Гордана Тимотијевић

Милоје Радовић

Витезови Земље Читалића

→Бранко Стевановић

→Дејан Алексић

Чувари читалачке ватре

Александар Јањушевић

Весна Ћоровић Бутрић

Председник Суда части Земље Читалића

Љиљана Крстић

Пламен огњишта

Милош Петковић

Главни ризничар Земље Читалића

Драгана Типсаревић, библиотекар саветник

Велики мудрац Земље Читалића