Чувари Читалачког ранца

Извод из Правилника Читалића

Члан 36.

Читалачки ранац

Читалачки ранац је симбол домаћинства и непрекинутог читалаштва. Чувар Читалачког ранца је школа-домаћин и организатор међународне смотре. Школа домаћин може на годину дана позајмити читалачки ранац Почасном домаћину, школи која ће припремити Програм добродошлице на наредној Смотри.

Ранац допуњен новим књигама у знак непрекинутог читалачког низа од сталног домаћина преузима директор школе која се за почасно домаћинство пријави најкасније на Смотри.

2013/2014.

ОШ ,,Вожд Карађорђе“ Алексинац

2014/2015.

ОШ ,,Вук Караџић“ Дољевац

2015/2016.

ОШ ,,Иван Вушовић“ Ражањ

2016/2017.

ОШ ,,Миливоје Боровић“ Мачкат

2017/2018.

ОШ ,,Вожд Карађођре“ Алексинац

2018/2019.

ОШ ,,Миливоје Боровић“ Мачкат

Од школске 2019/2020.

Чувар читалачког ранца – школа домаћин: ОШ ,,Вожд Карађорђе“ Алексинац

Чувар читалачке ватре – библиотека домаћин: Библиотека ,,Вук Караџић“ Алексинац