Читалићи креативци

Читалићи креативци су љубитељи читања који воле да записују понешто од оног што прочитају у свој Читалачки дневник, Књижевни споменар или нешто треће 🙂

У нашем пројекту то раде по одређеним упутсвима како бисмо могли да праведно вреднујемо њихове напоре, који су свакако за велику похвалу!

 

1. и 2. разред:

ü  читају 3 басне по свом избору и уписују у Читалачки дневник:  назив дела, име писца, ликове, илустрацију (самостално или налазе адекватну илустрацију );

ü  пишу:  Моја  басна

3. и 4. разред:

ü  читају 3 бајке по избору и уписују у Читалачки дневник:  назив дела, име писца, имена ликова и њихове особине на примеру, илустрацију (самостално или налазе адекватну илустрацију );

ü  пишу:  Моја бајка

5. и 6. разред:

ü  читају 3  књиге по свом избору и уписују у Читалачки дневник:  назив дела, име писца, опис најинтересантније сцене, имена најинтересантнијих ликова и њихове особине на примерима;

ü  драматизација једног одабраног одломка и израда плаката

7. и 8. разред:

ü  читају 3 књигe по свом избору, уписују основне податке у Читалачки дневник: назив дела, име писца, имена ликова и њихове особине на примеру, интересантне ситуације, описи, реченице за памћење;

ü  пишу критички приказ  дела

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Ово је минимални захтев, узима се у обзир и број прочитаних књига и лепота рукописа, квалитет записаног садражја и сл. (дакле, код оцењивања дневника постоје 3 компоненете:

1. обавезни задатак;

2. број прочитаних дела;

3. садржина, квалитет и лепота дневника.

1 thought on “Читалићи креативци

Leave a Comment