Пројекат Читалићи добио прву награду!

На Дан школских библиотекара, 28.октобра 2013. у Београду је одржана Смотра стваралаштва школских библиотекара, акредитовани стручни семинар који има и такмичарски карактер. Заинтересовани школски библиотекари и њихови тимови достављали су радове комисији, која је определила да се се десетак радова представи на скупу и истакне по један у свакој од 4 категорије. Актив школских библиотекара Општине Алексинац представљале су својим ауторским пројектом Читалићи 2013. Маја Радоман Цветићанин, руководилац Актива, Соња Станковић, школски библиотекар, и Бранка Виденовић, наставник српског и школски библиотекар.

Пројекат Читалићи 2013. проглашен је најбољим у категорији Библиотекар лидер, а по речима комисије могао је лако да буде одабран и у категорији Школски културни менаџмент и Библиотека, расадник врлина и вештина 🙂

Образложење комисије:

Библиотекар као лидер

Рад  Читалићи 2013. описује веома амбициозан и вредан подухват, који одликује: богатство пажљиво одабраних и добро вођених активности, синхронизован рад великог броја носилаца на остварењу заједничког циља, велики бој учесника, добро праћење и документовање ефеката рада.

Посебан карактер раду даје видљива и важна улога школског библиотекара у подстицању других да се укључе, а не рад уместо других, током трајања целог пројекта, што оправдава његово сврставање у конкурсну тему Библиотекар као лидер. Лако смо га, међутим, могли сврстати и у друге две конкурсне теме: Библиотека – расадник вештина и врлина и Школски културни менаџмент, што смо проценили као квалитет више овога рада.

По својој убедљивости и енергији рад Читалићи 2013. даје нови и потпунији смисао промовисању културе читања путем организовања међушколске смотре и такмичења у читању, на које смо навикли и које се спроводе у различитим срединама. Похваљујемо пројекат Читалићи 2013. за допринос развоју библиотекарства у категорији за коју је пријављен, а његовима ауторима желимо много успеха у наредном периоду.

smotra2     smotra

презентација на Смотри

2 thoughts on “Пројекат Читалићи добио прву награду!

Leave a Comment