Ранг-листе ОШ,,Стојан Живковић Столе“ Трњане

 

РАНГ ЛИСТА ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“-ТРЊАНЕ

ЧИТАОЦИ КЛИКЕРАШИ

1. разред презиме и име учитељ
1. место Вељко Трајковић Славица Терзић
2. место Теодора Ђорђевић Славица Терзић
3. место Филип Павић Слаавица Терзић
2. разред презиме и име учитељ
1. место Сандра Филиповић Весна Радоичић
2. место Сара Деспотовић Љиљана Младеновић
3. место Никола Маринковић Слађана Павић
3. разред презиме и име учитељ
1. место Невена Филиповић Весна Савић
2. место Младен Јовановић Виолета Петковић
3. место Марина Степановић Виолета Петковић
4. разред презиме и име учитељ
1. место Aнастасија Костић Слађана Павић
2. место Николина Савић Татјана Петрић
3. место Милица Милетић Снежана Павић

 

 

НАЈБОЉИ ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИЦИ

КРЕАТИВЦИ презиме и име  наставник/учитељ разред
1. место Жаклина Степановић Виолета Петковић       1.
2. место Лана Поповић Весна Савић       1.
3. место Младен Терзић Славица Терзић       1.
1.место Катарина Јовић Љиљана Младеновић       2.
2.место Младен Бошковић Љиљана Младеновић       2.
1.место Анђела Јовић Ружица Живковић       3.
2.место Анђела Дојчиновић Ружица Живковић       3.

 

 

НАЈБОЉИ ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИЦИ

КРЕАТИВЦИ презиме и име наставник/учитељ разред
1. место Стефан Вучићевић Весна Радоичић     4.
2. место Наталија Радивојевић Љупка Ђорђевић     4.
3. место Емилија Ђорђевић Славица Стефановић     4.
1.место Миљана Антанасковић Драгомир Тодоровић     5.
2.место Лазар Вељковић Драгомир Тодоровић     5.
3.место Тијана Цветановић Драгомир Тодоровић     5.
1.место Анђела Стевановић Тања Цекић     6.
2.место Млађан Цветановић Тања Цекић     6.
  1. место
Немања Рајић Марија Рашић     6.
1.место Душанка Томић Тања Цекић     8.
2.место Ксенија Марковић Марија Рашић     8.
3.место Теодора Терзић Марија Рашић     8.
ПРОПАГАТОРИ презиме и име наставник/учитељ разред
1.место Софија Златковић Ружица Живковић     3.
2.место Анђела Јовић Ружица Живковић     3.

 

 

 

 координатор Соња Станковић, школски библиотекар

Leave a Comment