ОШ ,,Стојан Живковић Столе“ Трњане

Основна школа  ,,Стојан Живковић Столе“ из Трњана, настала је спајањем  осмогодишњих школа : ,,Ратко Јовић“ из Гредетина, ,,Драгомир Костић Кољка“ из Доњег Љубеша и  ,,Стојан Живковић Столе“ из Трњана.

Као јединставена школа постоји од 23.11.1963. године, а на основу решења Општине Алексинац бр.07- 17487/63.   

2 1

ОШ „Стојан Живковић Столе“ у Трњану

Основна школа ,,Стојан Живковић Столе“ у Трњану, у свом саставу има два издвојена осморазредна одељења (Гредетин и Д. Љубеш)  и девет четвороразредних  одељења (Корман, Г.Љубеш, Витковац, Г. Пешчаница, Радевац, Јаковље, Крушје, Лознац, Горњи Адровац). Седиште школе је у Трњану. Школи припадају још три насеља и то:

Доња Пешчаница (I до VIIIу Трњану);

Каменица (I-IV) у Лознацу, (V-VIII) у Гредетину

Срезовац (I-VIII) у Доњем Љубешу.

О васпитању и образовању ученика брине наставно особље које броји 58 наставника, учитеља и стручних сарадника. Осим споменутих запослене у школи чине директор школе  и ваннаставно особље које укупно броји 21 од 79 запослених.

Као Дан школе обележава се 9. мај. Обично се тим поводом организују разне културне и спортске манифестације.
Школска слава, Свети Сава, обележава се 27. јануара, по традицији, сечењем славског колача које обавља свештеник, свечаном академијом, певањем химне у извођењу ученика, и свечаним ручком.

У школи је организован рад у више секција и слободних активности: драмско-рецитаторска, лингвистичка, ликовна, хорска, математичка, спортска, саобраћајна и друге, у које је укључен велики број ученика. Координатор пројекта,,Читалићи“ је школски библиотекар Соња Станковић.

 

Leave a Comment