Читалачки дневник – упутство за израду

Ово је предлог структуре читалачког дневника. Наравно, сваки школски тим мењаће у складу са својим потребама, али би обавезни задатак требало да остане свима нама исти. Најлепши радови свих школа (обавезни задатак) биће део заједничког тематског зборника – Читалићи 2015.

dnevnik.1.razred

dnevnik.2.razred

dnevnik.3.razred

dnevnik.4.razred

dnevnik.5.razred

dnevnik.6.razred

dnevnik.7.razred

dnevnik.8.razred

Kriterijum za vrednovanje dnevnika

Leave a Comment