Начин реализације Читалића 2015.

Кажу ми кад те слушамо чини се много компликовано, а у ствари то већ радимо 🙂

Зато реших да појасним колко год могу:

Čitalići 2015. šta i kako – mapa

Издавачи и песници добротвори – поклоњене књиге школе ученице деле равномерно међу собом, а вишак иде у Читалачки ранац (код школе домаћина наредне Смотре);

Општинске библиотеке – сарадници школама и организатори општинских Смотри;

Републичка/међународна Смотра читалаштва Читалићи 2015. у Алексинцу, мај 2015.

Коме није јасно, нек пита у коментару! 🙂

1 thought on “Начин реализације Читалића 2015.

Leave a Comment