Читалићи весници

Читалићи весници су школски библиотекари, наставници, учитељи, стручни сарадници, који пријаве радионицу на тему:

У башти Бранкове боје 

(једно или више дела Бранка Ћопића)

Услов је да кандидат који шаље радионицу за Републичку смотру, буде члан школског тима који реализује Читалиће 2015. и достави координатору свог школског тима опис радионице (скица реализације у Word -у и у виду презентације – Power Point или Prezi, као и списак потребног материјала и услова за реализацију радионице).

Радионичарски тим може да има највише два члана.

Стручна комисија бира најмање 1, а највише 5 радионица тј. проглашаваЧиталиће веснике, који на Републичкој Смотри читалаштва примају награде и признања.

Пријава се може извршити и на мејл Организатора: citalici@hotmail.com

Leave a Comment