Читалићи Словца

Савремене комуникације и интернет мрежа претвориле су свет у једно велико село, па наши људи широм света много лакше могу да остану у контакту са матицом.

Један од циљева програма Читалићи јесте и сарадња са српским школама у дијаспори. На срећу, школа српског језика у дијаспори има. Иако се суочавају са многим проблемима почев од материјала који треба да буде прилагођен деци, која језик својих предака уче као страни језик до начина финансирања и опстајања уопште.

Овим пројектном желимо да остваримо сарадњу са учитељима и наставницима српског језика широм света, да се српска реч и ћирилица чују и негују свуда где Срби живе. У томе нам помажу савремени српски мисионари, међу којима се издваја колегиница Драгана Мијатовић Јовановић, аутор и уредник портала за учење српског језика у дијаспори Словце. Драгана је координатор Читалића за дијаспору, а све ће заинтересовани наћи на њеном сајту кликом на маскоту сајта:

fokica_80posto

1 thought on “Читалићи Словца

Leave a Comment