Критеријуми за тест ,,Читалићи 2016.“

Комисија Организатора формираће тестове за Такмичење у вештинама разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи 2016.“на основу издвојених стандарда за ове вештине по разредима:

test.1.razred

test.2.razred

test.3.razred

test.4.razred

test.5.razred

test.6.razred

test.7.razred

test.8.razred

Тест:

Ученици од 3. до 8. разреда добијају тест који садржи 9 задатака (по 3 задатка за основни, средњи и напредни ниво) из области Вештина читања и разумевања прочитаног и Писано изражавање.

Тест за 1. разред садржи 3 питања различите тежине, а 2. разред добија 6 питања различите тежине из истих области.

Тест формира комисија Организатора, а критеријум за израду питања су Стандарда постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писано изражавање.

Текстови на основу којих се питања формирају део су књига чији списак Организатор објављује на сајту Читалићи најкасније до 15.септембра текуће школске године.

 

Тестирање – најуспешнији такмичари добијају звање школских, општинских или републичких КЛИКЕРАША.

 

ШКОЛСКО:

Организатор доставља питања школама преко надлежних школских управа најкасније 5 дана пре тестирања.

Именовани школски координатор у сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније 5 дана пре тестирања формира комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе. Представници општинске народне библиотеке су контролори такмичења.

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања.

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе најкасније у року од 3 дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата после чега резултати школског тестирања постају коначни и јавни (уколико школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара) и објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи.

Ученици који освоје највећи број бодова на школском такмичењу пласирају се у наредни круг такмичења – на општинско такмичење, уколико је њихово постигнуће веће од 60% од укупног броја бодова на тесту.

ОПШТИНСКО:

Организатор доставља питања школи-домаћину  општинског такмичења преко надлежних школских управа најкасније 5 дана пре тестирања.

Школски координатор школе-домаћина општинског такмичења у сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније 5 дана пре тестирања формира комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе.

Представници општинске народне библиотеке су контролори такмичења.

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања.

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина истог дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата после чега резултати општинског тестирања постају коначни и јавни. Ранг-чисте са именима и бројем бодова такмичара објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи уколико школе доставе школи-домаћину писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара за то.

Ученици који освоје највећи број бодова на општинском такмичењу пласирају се у наредни круг такмичења – на републичко такмичење, уколико је њихово постигнуће веће од 80% од укупног броја бодова на тесту.

 

РЕПУБЛИЧКО:

Организатор утврђује ранг-листу најуспешнијих такмичара на општинском такмичењу и објављује јединствену ранг-листу такмичара који се позивају на републичко такмичење најкасније петнаест дана после реализованог општинског такмичења.

Организатор у сарадњи са директором школе домаћина, школским координатором и стручним сарадницима формира комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе најмање 5 дана пре такмичења.

Контролори такмичења су представник школске управе којој припада школа-домаћин републичког такмичења,

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања.

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина истог дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана тестирања после чега резултати републичког тестирања постају коначни и јавни. Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата, чега резултати постају коначни и јавни (уколико је школа доставила Организатору реп. смотре изјаву да поседује писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара).

*Питања за школско такмичење биће из предложених дела, а на општинском и републичком нивоу 30% питања биће из непознатих текстова.

test.spisak knjiga.2016.

 

3 thoughts on “Критеријуми за тест ,,Читалићи 2016.“

Leave a Comment