Читалачки дневник/књижевни споменар Читалића 2016.

Драги Читалићи,

Ево нас на почетку распуста када ће бити довољно времена и за читање. За оне који воле да запишу понешто док читају, ево кратког упутства о начину вођења Читалачког дневника (основци) тј. Књижевног споменара (средњошколци) за оне који желе да учествују у Смотри читалаштва ,,Читалићи 2016.“

  1. Читалићи креативци

Ученици основних школа израђују ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК/ који садржи најмање 5 изборних дела (ученик бира сам међу књигама које нису део редовне школске лектире)[1] обавезни задатак, који се по разредима одређује овим Конкурсом:

  • Читалачки дневник за 1. разред: ИГРАЈМО СЕ РЕЧИМА

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема текста, имена ликова и њихове особине, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи свој избор од најмање 5 српских народних брзалица, разбрајалица и загонетки уписивањем прочитаних у читалачки дневник и направи сликовни речник непознатих речи из свог избора (сваку од непознатих речи написаних азбучним редом објасни сличицом, која може бити нацртана или колаж).

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: писана/штампана слова ћирилице и правилна употреба великог слова; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Читалачки дневник 2. разред: У СВЕТУ МУДРОСТИ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема текста,  имена ликова и њихове особине, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних басни и прича о животињама  уписивањем у читалачки дневник теме басне, имена ликова, њихових особина и поуке. Свако изабрано дело илуструј илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: писана слова ћирилице, кратке потпуне реченице једноставне структуре, правилна употреба великог слова; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Читалачки дневник 3. разред: ЧОВЕЧЕ, НЕ ЉУТИ СЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема дела, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, имена ликова и особине уз коментар њихових поступака, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних шаљивих прича и песама уписивањем у читалачки дневник теме, имена ликова, њихових особина и поруке. Сваку песму или причу илуструј илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши своју шаљиву песму или причу.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: правилна употреба великог слова, правилно наведене туђе речи, правилно писање присвојних придева, правилно писање речца не и ли, јасне потпуне реченице, користи фонд речи примерен узрасту; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Читалачки дневник 4.разред: У ЧАРОБНОМ СВЕТУ БАЈКЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема дела, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, имена ликова и особине уз коментар њихових поступака, непознате речи са објашњењем, издвојен оригинални пејзаж или портрет, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних бајки уписивањем у читалачки дневник теме бајке, имена ликова, њихових особина и поруке. Сваку бајку илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши своју бајку.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: Правописно тачне, јасне, потпуне, добро обликоване реченице; разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене; користи богат фонд речи у односу на узраст; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Читалачки дневник 5. разред: ВИТЕЗОВИ СРПСКИХ ДВОРОВА

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама преткосовског циклуса и обредних лирских песама уписивањем у читалачки дневник теме песме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши  причу којој ћеш одредити ужи назив од понуђених: Ја као витез/штитоноша/дворска дама/служавка/пехарник/…на двору цара Душана/ краља Вукашина… (сам,-а одабери наслов за своју причу – лик за себе, као и двор великаша који ти се највише свиђа из одабраних песама)

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Читалачки дневник 6. разред: И МЕГДАНЏИЈЕ СЕ ЖЕНЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама циклуса о Косовском боју, Марку Краљевићу и свадбених лирских српских нар. песама уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши причу о замишљеном свадбеном весељу Марка Краљевића или неког од косовских јунака.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Читалачки дневник 7. разред: ОД КОЛЕВКЕ ЈУНАЦИ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа, издвојен портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама покосовског, хајдучког, ускочког циклуса и породичних српских народних лирских песама уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши причу о растанку од породице неког од јунака одабраних песама.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Читалачки дневник 8. разред: ВОЛЕЛО СЕ ДВОЈЕ МЛАДИХ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа уз навођење кључних речи, издвојен портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних љубавних песама, балада и епских песама новијих времена уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши љубавну песму или причу о заљубљенима из доба наших предака.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

  • Књижевни споменар од 1. до 4. године средње школе: ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Ученици средњих школа израђују ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК/ КЊИЖЕВНИ СПОМЕНАР у електронском облику који садржи најмање 5 дела из редовног програма, најмање 5 изборних дела (ученик бира сам међу књигама које нису део редовне школске лектире) и обавезни задатак.

За свако дело: наслов дела и име писца, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа уз навођење кључних речи, избор цитата и све оно што сматраш вредним бележења – лепе мисли о животу, описе и сл), илустрација дела (шема, мапа ума…).

Обавезни задатак: Напиши есеј или историјску, фантастичну, детективску, љубавну, шаљиву…причу у којој ћеш користити ликове, теме и мотиве српске народне књижевности у комбинацији са ликовима, темама и мотивима дела обрађиваних на редовним часовима.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

НАПОМЕНА:

а) за основне школе:

– ученици 1. и 2. разреда могу да уписују појединачна дела (песме, приче бајке и сл), а од ученика 3. разреда и старијих се очекује да читају целовита дела, те ће се само таква вредновати;

– свако дело које има више од 60% сликовног садржаја сматра се стрипом, а 3 стрипа одговарају једној књизи; у вредновање дневника ће се узети у обзир највише 9 стрипова;

– дневник се води у свесци формата А3 или А4 или фасцикли (налик хербаријуму);

– ученици 1. разреда пишу писаним или штампаним словима ћирилице графитном или хемијском оловком/налив-пером/фломастерима…, а ученици осталих разреда само писаним словима ћирилице, хемијском оловком/налив-пером/фломастерима…;

–  ученици из Србије могу да уписују у Дневник и дела на страним језицима (енглески, француски, руски, македонски), али дневник мора да садржи Обавезни задатак и минимум 5 изборних дела српских аутора; дневници из иностранства (на несрпским језицима – македонски, руски, енглески, немачки) шаљу се на начин предложен за категорију ЧИТАЛИЋИ +

– илустрације/мапе ума и сл. сликовни садржаји  ауторски су рад детета у било којој техници укључујући и колаж;

– дела из редовног школског програма не бодују се (осим ако се не односе на Обавезни задатак);

– школа доставља Организатору по 1 најбољи дневник из сваког разреда; уколико буде више дневника једног разреда, комисија ће дисквалификовати све дневнике тог разреда школе која пошаље више дневника; дневници се враћају школи.

сваки достављени дневник треба да садржи податке о аутору (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност дневника, мејл ментора, тел/моб. ментора. тел. и мејл школе); уз дневник доставити и потпуно попуњену писмену Изјаву о аутору, коју можете преузети овде; дневнике доставља школа на адресу: Библиотека „Вук Караџић“ 18220 АЛЕКСИНАЦ, Књаза Милоша 161, са напоменом ,,За Читалиће 2016.“ до 2.4.2016. године; слањем дневника школа прихвата да сноси трошкове повратне пошиљке.

б) за средње школе:

Пошто се сматра да су ученици средњих школа овладали вештином вођења читалачког дневника, они праве сопствени избор цитата из дела обрађиваних у редовној настави чиме формирају књижевни споменар (бележе основне податке о књизи и оно што сматрају вредним бележења – лепе мисли о животу, описе, своја запажања, коментаре и сл), као и дела која читају по соиственом избору;

– цитирање у складу са правилима Чикаго стила цитирања;

споменар се води у електронском формату ћириличним писмом;

– уз консултације са менторима дневник се доставља у ПДФ формату уз основне податке о аутору дневника (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност дневника, мејл ментора, тел/моб. ментора. тел. и мејл школе) на мејл адресу Организатора citalici.pisalici@gmail.com најкасније до 2.4.2016.године; уз дневник доставити и скенирану поптпуно попуњену писмену Изјаву о аутору, коју можете преузети овде.

 

ЧИТАЛИЋИ +

– дневнике на несрпским језицима (македонски, руски, енглески, немачки, француски) аутори узраста од 7 до 14 година креирају уписујући најмање 5 дела по свом избору и  најмање 5 дела српске књижевности.

Странице дневника скенирати или фотографисати, учитати слике у неки бесплатни алат типа http://www.photosnack.com/ или http://slide.ly/ и сл, па доставити линк на и-мејл Организатора citalici.pisalici@gmail.com најкасније до 2.4.2016.године. са потпуним подацима аутора (име и презиме, школу, разред, и-мејл, име ментора који гарантује за аутентичност рада, мејл ментора); уз линк доставити и попуно попуњену скенирану Изјаву о аутору, коју можете преузети овде.

[1] списак дела која се обрађују на редовним часовима и не доносе бодове за награде Читалића овде

 

 

2 thoughts on “Читалачки дневник/књижевни споменар Читалића 2016.

Leave a Comment