Конкурс за Републичку смотру читалаштва 2016.

ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

Библиотека „Вук Караџић“ Алексинац

Министарство просвете, науке и технoлошког развоја Републике Србије

на предлог Ауторског тима Читалића

Р А С П И С У Ј У   К О Н К У Р С   

Републичке смотре читалаштва „Читалићи 2016.“

за ученике основних и средњих школа,

ученике српских школа у дијаспори,

наставнике, стручне сараднике, студенте србистике

 у следећим такмичарским категоријама:

1.Читалићи креативци

1.1. Основци:

DSC_0018Ученици основних школа израђују ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК, који садржи најмање 5 изборних дела (ученик бира сам међу књигама које нису део редовне школске лектире)[1] и обавезни задатак, који се по разредима одређује овим Конкурсом:

 

 • Читалачки дневник за 1. разред: ИГРАЈМО СЕ РЕЧИМА

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема текста, имена ликова и њихове особине, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи свој избор од најмање 5 српских народних брзалица, разбрајалица и загонетки уписивањем прочитаних у читалачки дневник и направи сликовни речник непознатих речи из свог избора (сваку од непознатих речи написаних азбучним редом објасни сличицом, која може бити нацртана или колаж).

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: писана/штампана слова ћирилице и правилна употреба великог слова; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 2. разред: У СВЕТУ МУДРОСТИ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема текста,  имена ликова и њихове особине, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних басни и прича о животињама  уписивањем у читалачки дневник теме басне, имена ликова, њихових особина и поуке. Свако изабрано дело илуструј илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: писана слова ћирилице, кратке потпуне реченице једноставне структуре, правилна употреба великог слова; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 3. разред: ЧОВЕЧЕ, НЕ ЉУТИ СЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема дела, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, имена ликова и особине уз коментар њихових поступака, непознате речи са објашњењем, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних шаљивих прича и песама уписивањем у читалачки дневник теме, имена ликова, њихових особина и поруке. Сваку песму или причу илуструј илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши своју шаљиву песму или причу.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: правилна употреба великог слова, правилно наведене туђе речи, правилно писање присвојних придева, правилно писање речца не и ли, јасне потпуне реченице, користи фонд речи примерен узрасту; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 4.разред: У ЧАРОБНОМ СВЕТУ БАЈКЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца, тема дела, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, имена ликова и особине уз коментар њихових поступака, непознате речи са објашњењем, издвојен оригинални пејзаж или портрет, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних бајки уписивањем у читалачки дневник теме бајке, имена ликова, њихових особина и поруке. Сваку бајку илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши своју бајку.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: Правописно тачне, јасне, потпуне, добро обликоване реченице; разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене; користи богат фонд речи у односу на узраст; број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 5. разред: ВИТЕЗОВИ СРПСКИХ ДВОРОВА

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама преткосовског циклуса и обредних лирских песама уписивањем у читалачки дневник теме песме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши  причу којој ћеш одредити ужи назив од понуђених: Ја као витез/штитоноша/дворска дама/служавка/пехарник/…на двору цара Душана/ краља Вукашина… (сам,-а одабери наслов за своју причу – лик за себе, као и двор великаша који ти се највише свиђа из одабраних песама)

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 6. разред: И МЕГДАНЏИЈЕ СЕ ЖЕНЕ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација до 5 реченица, портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама циклуса о Косовском боју, Марку Краљевићу и свадбених лирских српских нар. песама уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши причу о замишљеном свадбеном весељу Марка Краљевића или неког од косовских јунака.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 7. разред: ОД КОЛЕВКЕ ЈУНАЦИ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа, издвојен портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних песама покосовског, хајдучког, ускочког циклуса и породичних српских народних лирских песама уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши причу о растанку од породице неког од јунака одабраних песама.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

 • Читалачки дневник 8. разред: ВОЛЕЛО СЕ ДВОЈЕ МЛАДИХ

Изборна дела: наслов дела и име писца,  цитат изабран као мото књиге, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа уз навођење кључних речи, издвојен портрет омиљеног лика уз тумачење особина на основу поступака, илустрација дела (цртеж, колаж, мапа ума…).

Обавезни задатак: Направи избор од најмање 5 српских народних љубавних песама, балада и епских песама новијих времена уписивањем у читалачки дневник теме, кратке садржине, имена ликова и њихових особина на примеру и поруке песме. Сваку песму илуструј (цртеж, колаж, мапа ума…).

Напиши љубавну песму или причу о заљубљенима из доба наших предака.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених за изборна дела (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

НАПОМЕНА:

– ученици 1. и 2. разреда могу да уписују појединачна дела (песме, приче бајке и сл), а од ученика 3. разреда и старијих се очекује да читају целовита дела, те ће се само таква вредновати;

– свако дело које има више од 60% сликовног садржаја сматра се стрипом, а 3 стрипа одговарају једној књизи; у вредновање дневника ће се узети у обзир највише 9 стрипова;

– дневник се води у свесци формата А4 или А5 или фасцикли (налик хербаријуму);

– ученици 1. разреда пишу писаним или штампаним словима ћирилице графитном или хемијском оловком/налив-пером/фломастерима…, а ученици осталих разреда само писаним словима ћирилице, хемијском оловком/налив-пером/фломастерима…;

–  ученици из Србије могу да уписују у Дневник и дела на страним језицима (енглески, француски, руски, македонски), али дневник мора да садржи Обавезни задатак и минимум 5 изборних дела српских аутора; дневници из иностранства (на несрпским језицима – македонски, руски, енглески, немачки) шаљу се на начин предложен за категорију Читалићи+;

– илустрације/мапе ума и сл. сликовни садржаји  ауторски су рад детета у било којој техници укључујући и колаж;

– дела из редовног школског програма не бодују се (осим ако се не односе на Обавезни задатак).

Школе/установе/удружења достављају Организатору по 1 најбољи дневник из узрасне категорије, а највише 10 дневника укупно. Индивидуални такмичари достављају по један рад. Слањем дневника пошиљалац прихвата да сноси трошкове повратне пошиљке.

Како послати дневник електронски?

Странице дневника скенирати или фотографисати, учитати слике у неки бесплатни алат типа http://www.photosnack.com/ или http://slide.ly/ и сл, па доставити линк на и-мејл Организатора.

Основци из Србије који радове пошаљу електронским путем, морају бити спремни да дневнике пошаљу и поштом уколико уђу у ужи избор.

1.2. Средњошколци

 • Књижевни споменар од 1. до 4. године средње школе: ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

images (2)Ученици средњих школа израђују ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК/ КЊИЖЕВНИ СПОМЕНАР у електронском облику који садржи најмање 5 дела из редовног програма, најмање 5 изборних дела (ученик бира сам међу књигама које нису део редовне школске лектире) и обавезни задатак.

За свако дело: наслов дела и име писца, кратка белешка о писцу (занимљивост из живота, анегдота и сл), књ. род, књ. врста, кратка садржина дела у виду резимеа уз навођење кључних речи, избор цитата и све оно што сматраш вредним бележења – лепе мисли о животу, описе и сл), илустрација дела (шема, мапа ума…).

Обавезни задатак: Напиши есеј или историјску, фантастичну, детективску, љубавну, шаљиву…причу у којој ћеш користити ликове, теме и мотиве српске народне књижевности у комбинацији са ликовима, темама и мотивима дела обрађиваних на редовним часовима.

Правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: поштовање правописне норме и критички одабрани делови вредни бележења мимо предложених (лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји…); број дела; квалитет вођења дневника; обавезни задатак; општи утисак о дневнику у односу на оригиналност.

НАПОМЕНА:

 Пошто се сматра да су ученици средњих школа овладали вештином вођења читалачког дневника, они праве сопствени избор цитата из дела обрађиваних у редовној настави чиме формирају књижевни споменар (бележе основне податке о књизи и оно што сматрају вредним бележења – лепе мисли о животу, описе, своја запажања, коментаре и сл), као и дела која читају по сопственом избору;

– цитирање у складу са правилима Чикаго стила цитирања;

споменар се води у електронском формату ћириличним писмом и тако доставља Организатору.

1.3. Читалићи +

(за ученике школа у иностранству, ван српског говорног подручја)

images (3)

Дневнике на несрпским језицима (македонски, руски, енглески, немачки, француски) аутори узраста од 7 до 14 година креирају уписујући најмање 5 дела по свом избору и  најмање 5 дела српске књижевности. Радови се достављају Организатору само у електронском облику.

 

 2. Словца

(за ученике српских школа у дијаспори)

преузимање (1)

Kategorija ,,Čitalići Slovca“ je prilagođena nivou poznavanja srpskog jezika dece u dijaspori. U kategoriji ,,Čitalići Slovca“ mogu da učestvuju sva deca uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog književnog dela (knjige) sa sajta:

http://www.childrenslibrary.org/icdl/AuthorList?lang=Serbian&ilangcode=en&ilang=English

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve grupe:

 • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika

Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika prave slikovni rečnik tako što odaberu do 10 reči iz pesme (teksta) i ilustruju ih.

 • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika

Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave slikovnicu od najviše pet strana (uvod, zaplet, vrhunac, peripetija, rasplet) odabrane pesme (teksta). U dnu svake stranice se doda kratak opis (latinicom ili ćirilicom) od najmanje jedne rečenice.

Radovi mogu da se prave uz pomoć nastavnika srpskog jezika.

Za učestvovanje na smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:

 1. Stranice dnevnika skaniraju ili fotografišu, učitaju slike u neki besplatni alat tipa http://www.photosnack.com/ ili http://slide.ly/ i sl.;
 2. Dostave link na imejl koordinatora za dijapsoru slovceblog@gmail.com najkasnije do 4. 2016. godine sa potpunim podacima autora (ime i prezime, škola/ radionica, razred, imejl, ime mentora koji garantuje za autentičnost rada, imejl mentora);
 3. Uz link dostave i potpuno popunjenu skeniranu Izjavu o autoru (može se preuzeti ovde).

Svaka škola/ radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji.

 

4. Читалићи гласници

(за ученике свих узрасних и такмичарских категорија)

преузимање (2)

Ученици креирају материјал на тему Народна књижевност кроз игру и то као:

 • трејлер – за ученике свих узраста

– ученици креирају рекламу за изабрано дело народне књижевности (трејлер) трајања од 90 до 180 секунди, који постављају на Јутјуб, а линк се доставља на мејл адресу Организатора;

– трејлер треба да буде именован Читалићи препоручују;

– потребно је на почетку или крају трејлера навести податке о аутору трејлера (име и презиме, школу, разред, изворе преузетих сликовних и др. садржаја, име ментора који гарантује за аутентичност рада);

 • друштвена игра – за ученике од 1. до 8. разреда

– на картону/папиру/хамеру величине блока број 5 или у електронском облику ученици креирају друштвену игру са тематиком, ликовима и мотивима српске народне књижевности са јасно дефинисаним правилима, бројем играча и упутством за игру;

– игра са пропратним упутством и подацима о аутору (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност рада, мејл ментора, тел/моб. ментора), доставља се Организатору са потпуно попуњеном Изјавом о аутору, коју можете преузети овде.

 • видео-игра – за ученике средњих школа

– ученици креирају видео-игрицу у жељеном бесплатном алату са јасно дефинисаним правилима, бројем играча и упутством за игру у којој ће користити ликове, теме и мотиве српске народне књижевности у комбинацији са ликовима, темама и мотивима дела обрађиваних на редовним часовима;

– линк до игре и пропратно упутство са подацима о аутору (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност рада, мејл ментора, тел/моб. ментора), доставља се на и-мејл Организатора  са попуњеном Изјавом о аутору, коју можете преузети овде.

5. Весници

(за наставнике, стручне сараднике, студенте србистике)

images (1)

Наставници, стручни сарадници основних и средњих школа, студенти србистике који појединачно или у тиму од највише два члана пошаљу сценарио за радионицу Народна књижевност кроз игру.

Образац скице за радионицу можете преузети овде.

 

 6. Звучна библиотека

(за све учеснике – ревијална категорија)

преузимање (3)

Ученици свих узраста креирају садржаје за Звучну библиотеку Читалића; они бирају, говоре и снимају звучни запис дела првенствено народне књижевности;

Звучни запис треба да буде означен на следећи начин:

 1. На почетку звучног записа:

Звучна библиотека Читалића, назив дела, име писца, (одломак – обавезна напомена ако се ради о одломку;

 1. На крају звучног записа:

Текст читао/ -ли: име и презиме казивача или више њих, одељење, школа и место, име ментора.

Радови треба да буду постављени на You Tube, а линк достављен на и-мејл Организатора. На овај начин ће бити направљена збирка аудио дела, која ће представљати заједнички подвиг свих учесника. Школа која пошаље највише квалитетних снимака добиће почасну плакету Микрофон Звучне библиотеке Читалића 2016.

 

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

 • Сви радови треба да садрже потпуне податке о аутору (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност рада, мејл и тел.ментора, мејл и тел. школе);
 • уз рад доставља се оригинална или скенирана Изјава о аутору, коју заинтересовани могу преузети овде
 • Радове треба доставити најкасније до 2. 4. 2016.

Aдреса за слање:

 • Библиотека „Вук Караџић“ 18220 АЛЕКСИНАЦ, Књаза Милоша 161, са напоменом ,,За Читалиће 2016.“
 • Радови се могу послати и електронским путем: citalici.pisalici@gmail.com (све категорије сем Словца, који се достављају на мејл slovceblog@gmail.com).

 

Похваљени аутори и њихови ментори биће благовремено обавештени и позвани да учествују на Републичкој смотри читалаштва „Читалићи 2016.“ 21. маја 2016. у Ражњу када ће бити проглашени победници у свим категоријама укључујући и Читалиће кликераше[2].

[1] списак дела која се обрађују на редовним часовима и не доносе бодове за награде Читалића овде

[2] Ученици основних школа, који учествују на такмичењу у вештинама Читање и разумевање прочитаног  и Писано  изражавање, пролазећи два круга пре републичког, а награде најуспешнијима додељују се на Смотри читалаштва.

Текст Конкурса у Ворду → konkurs.smotra.2016. и ПДФ →konkurs.smotra.2016.

logo.razanj

2 thoughts on “Конкурс за Републичку смотру читалаштва 2016.

 1. Bravo za ideju da se ponovo na neki nacin „ozivi“ nekadasnja CITALACKA ZNACKA! I ja sam u ovoj generaciji od 1.razreda uvela praksu obaveznog citanja. Ucenici su sami birali sta zele da citaju i vodili su dnevnik „Procitao/la sam…“koji sam povremeno pregledala. Najboljim citacima sam u 2. i 3. razredu davala i nagradne petice za citanje. Ove godine sam sa bibliotekarkom gradske biblioteke napravila izbor od nekih 13 dela koja smo predstavili ucenicima (u pitanju su ucenici 4.razreda). Od ponudjenih dela potrebno je da odaberu po 6 dela, procitaju ih i napisu dnevnik. Ako bude dobro odradjenih, saljemo na konkurs 😉 (y)

  • Добро нам дошли!:)
   Ја сам од старијих колегиница ,,крала“ идеје, па сада имам џокере за читање. За сваку препоручену књигу добија се џокер, ко има девет чокера на крају школске године и квалитетан дневник, добија оцену више 🙂

Leave a Comment