Адреса Читалића

Адреса за слање:

  • Библиотека „Вук Караџић“ 18220 АЛЕКСИНАЦ, Књаза Милоша 161, са напоменом ,,За Читалиће 2016.“
  • мејл за слање: citalici.pisalici@gmail.com (све категорије сем Словца, који се достављају на мејл slovceblog@gmail.com).

 

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

  • Сви радови треба да садрже потпуне податке о аутору (име и презиме, школу, разред, и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност рада, мејл и тел.ментора, мејл и тел. школе);
  • уз рад доставља се оригинална или скенирана Изјава о аутору, коју заинтересовани могу преузети овде
  • Радове треба доставити најкасније до 2. 4. 2016.

 

Похваљени аутори и њихови ментори биће благовремено обавештени и позвани да учествују на Републичкој смотри читалаштва „Читалићи 2016.“ 21. маја 2016. у Ражњу када ће бити проглашени победници у свим категоријама укључујући и Читалиће кликераше[1].

[1] Ученици основних школа, који учествују на такмичењу у вештинама Читање и разумевање прочитаног  и Писано  изражавање, пролазећи два круга пре републичког, а награде најуспешнијима додељују се на Смотри читалаштва.