Тражимо Чувара Читалачког ранца!

У жељи да све школе учеснице Читалића имају једнаке шансе у изабирању ШКОЛЕ ДОМАЋИНА ,,Читалића 2017.“ упућујемо

Ј А В Н И    П О З И В

за преузимање ЧИТАЛАЧКОГ РАНЦА, симбола домаћинства и суорганизаторства Државне смотре читалаштва ,,Читалићи 2017.“

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Ауторски тим ,,Читалића“ неформална је група просветних радника волонтера, коју чине школски библиотекари, наставници српског језика и учитељи. Они су осмислили овај Програм и поделили га са многим заинтересованим колегама у виду активности Образовно-васпитног пројекта, Такмичења у вештинама разумевања прочитаног и Писаном изражавању и Смотри читалаштва. Правни заступник Ауторског тима јесте Библиотека ,,Вук Караџић“, Алексинац (у даљем тексту Библиотека), која и ове године задржава право да на основу најповољнијих понуда, одабере школу домаћина, тј. Чувара Читалачког ранца за школску 2016/2017. годину.

Које су обавезе школе домаћина?

  • сарадња са Ауторским тимом у изради Елабората за пројектне активности, такмичење и смотру;
  • сарадња са Библиотеком у изради Финансијском плана, при чему школа преузима обавезе обезбеђивања ужине за учеснике републичког нивоа такмичења и смотре, хонорар за песника Почасног домаћина, могућност прихватања 300 – 500 такмичара и смештај 30 – 50 деце и наставника из Републике Српске (уколико ће Смотра имати међународни карактер о чему ће се Школа и Библиотека договорити пре пријављивања МПНТР Србије а најкасније до 1. јула 2016).

Пожељно је да Школа уз Пријаву достави и списак сарадника уз евентуалне писмене потврде планиране сарадње у организацији Смотре (нпр. општина, општинска библиотека, туристичка организација, удружење и сл)

Пријаве, додатне информације и појашњења на тел. 062 268 463 или мејл majaradoman.cvet@gmail.com до петка 20. маја 2016. Уколико Библиотека процени да понуде не задовољавају потребе овог Програма, задржава право на домаћинство.

Читалачки ранац Ауторски тим предаје новом Домаћину на дан овогодишње Смотре, 21. маја 2016. у Ражњу.

3

 

Leave a Comment