Читалићи 2017. у Календару

Упркос погрешно именованом организатору, Читалићи су се и ове године нашли у Календару такмичења и смотри МПНТР:

kalnedarmpntr-izvod

Извор → овде

Табела се односи на основне школе, међу средњошколским смотрама нас нема, али су средњошколци као и предшколци и наравно сви остали учесници добродошли!

Предмет смотре Организатор Назив Нивои Календар одржавања
Српски језик ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат;

Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац;

Фондација за српски језик и културу у Холандији

Смотра читалаштва „Читалићи 2017. школски март 2017.
општински март‒април 2017.
републички 20.5.2017.

Мачкат

међународни 21.5. 2017.

Мачкат

ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат;

Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац

Такмичење

„Читалићи кликераши 2017.”

школски децембар 2016/ јануар, 2017.
општински 21. фебруар 2017.
окружни 21. март 2017.
републички 20.5.2017.

Мачкат

Leave a Comment