Јавни позив за домаћина ,,Читалићи 2018.“

У жељи да све школе учеснице Читалића имају једнаке шансе у изабирању ШКОЛЕ ДОМАЋИНА ,,Читалића 2018.“ упућујемо

Ј А В Н И    П О З И В

за пријављивање школе (општине) домаћина

Међународне смотре читалаштва ,,Читалићи 2018.“

Пројекат Читалићи зачео се у души неколицине ентузијаста просветних радника, а развија се сугестијама и искуством великог броја  учитеља, наставника, библиотекара, писаца… Заједничко великој породици Читалића  јесте борба за функционалну писменост: прочитати – разумети – надградити – изразити.

Сва истраживања показују да деца све мање читају, на тестовима показују лоше резултате из области разумевања текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и туђице. Све теже разумеју оно што читају, а скоро несавладив проблем је за многе изражавање сопственог мишљења на адекватан начин.

Аутори пројекта Читалићи решења за многе проблеме  учења и истраживања виде у развијању  вештина Читања и разумевања прочитаног и Писменог изражавања. Сматрамо да тајна освајања читалачке, медијске, информационе… писмености лежи у враћању деце књизи.

Реализујући се као међушколски пројекат, међународна смотра читалаштва, републичко тестирање у вештини разумевања прочитаног и ИТ конференција, у 2017. години Читалићима се придружило око 5500 ученика, ментора и сарадника из око 80 школа Србије и дијаспоре. Подржало нас је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у чијем су Календару такмичења и смотри уписане две смотре под именом Читалићи – Међународна смотра читалаштва „Читалићи 2017.” и Републичка смотра-такмичење у вештини разумевања прочитаног „Читалићи кликераши”. Министарство технологије и телекомуникација подржало је реализацију ИТ конференције „Читалићи у освајању вештина за 21. век”, која је добила и акредитацију ЗУОВ-а.

Круна бројних целогодишњих активности Читалића 2017. биће Међународна смотра читалаштва – 20. и 21. маја у ОШ „Миливоје Боровић” у Мачкату, који су уз подршку општине Чајетина овогодишњи домаћини Читалића.

 Уколико желите да нам се придружите у овом подухвату и будете домаћин

Међународне смотре читалаштва ,,Читалићи 2018.“

обратите се за више информација путем мејла citalici.pisalici@gmail.com

Предаја Читалачког ранца – симбола домаћинства породице Читалића,

биће 21. маја 2017. у ОШ ,,Миливоје Боровић“ у Мачкату.

Leave a Comment