Конкурс за Смотру 2018.

Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац

Министарство просвете, науке и технoлошког развоја Републике Србије­

у сарадњи са Републичким педагошким заводом Републике Српске

а на предлог Ауторског тима Читалића

Р А С П И С У Ј У   К О Н К У Р С   

Међународне смотре читалаштва „Читалићи 2018.”

са темом Два века Српског рјечника Вука Стефановића Караџића

за предшколце и ученике основних и средњих школа,

ученике српских школа у дијаспори,

наставнике, стручне сараднике, студенте србистике

 у следећим такмичарским категоријама…

→ konkurs.smotra.2018.