Војска оштрих оловака

 Општинско такмичење „Читалићи – Кликераши, вештина читања и разумевања прочитаног“ одржано је  у Голубинцима, 21. марта. Домаћин такмичења је  била  Основна школа „23. октобар“. Пријављен је 141 учесник из четири школе са територије општине Стара Пазова: „Никола Тесла“-Нови Бановци, „Симеон Араницки“-Стара Пазова, „Милан Хаџић“-Војка и наравно домаћини, голубиначки ђаци.
             Учесници су  одабрани на основу школских такмичења која су одржана крајем фебруара, у свакој од наведених школа. Школски координатори са својим Тимом су имали много посла: да прегледају и бодују тестове, пријаве ученике, а заједно са учитељима и наставницима припремe ученике за даље такмичење. Радећи са материјалом из претходних година размењивали смо тестове , састављали их сами, тражили материјале од колега из Ниша, Крагујевца, Чачка, Новог Сада. Изградили смо добру мрежу контаката и упознали активности многих школа.
               Тог четвртка, 21. марта у 13 часова Читалићи су заузели своја места у клупама Основне школе „23. октобар“. Дежурни наставници су поделили тестове припремљене од стране Организатора и „војска оштрих оловака “ је започела   борбу за што потпунији и правописно тачно написан одговор. Нимало лак задатак. Сто тридест и четири ученика је решавало задатке, а затим су, после завршеног писања и ужине отишли својим кућама, док су наставници, све до 19 часова увече, читали и прегледали тестове. Жеља да се што пре сазнају резултати морала је бити одложена за три дана, јер су прелиминарни резултати објављени под шифрама, како би ментори могли уложити, евентуално, приговоре и поново прегледати тестове, у присуству комисије.  Све речи којима се схватање и разумевање прочитаног могу изразити, није могуће  предвидети у решењима, а механичко прегледање одговора није одлика оваквог такмичења. Колеге наставници, прегледачи,  јављају откривена решења, која су пронашла паметна и маштовита деца, и то се одмах, путем заједничке платформе преноси свим координаторима како би и такав одговор прегледачи уважили. На жалост, један број равнодушних просветних радника управо због тога не жели да учествује у оваквим активностима. Има и међу нама сујетних, саможивих људи који желе да се брзо и лако промовишу преко успеха својих ученика, одвајајући за то само мали делић свога времена. Па нека их, нека остану тамо где јесу. Неки, као што су учесници овог пројекта, желе много више: оспособити ученике за целоживотно учење и усавршавањe.
             Вештина читања и разумевања прочитаног не развија се за кратко време. Потребно је много рада да би се описмењен ученик упутио у авантуру разумевања односа између ликова у прочитаном тексту, њиховим особинама,тежњама, страховима, манама, добрим и лошим странама. Посебно је тешко извући закључке и повући паралелу у сопственом сазнавању и поимању компликованог света у коме дете данас живи. Добра књижевност, ма колико скептици одмахивали главом, може томе дете да подучи, ако има вољу и жељу да чита и потруди се да разуме. Наш задатак је управо то: Мотивисати ученике да кроз читање и разумевање прочитаног сазна нешто о свету у коме живи.
          Ово такмичење је само једна  од низа активности које су предвиђене  планом Међушколског образовно-васпитног пројекта „Читалићи 2019.”  Пројекат има за циљ стицање, развијање, неговање и промовисање  Медијске писмености кроз јачање компетенција у областима Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање. Нимало лак задатак , оспособљавања ученика да користе информације у свим облицима и на свим медијима у циљу неговања критичког и креативног мишљења,  остварују учитељи и наставници свакодневно, широм Србије, са променљивим успехом. Видљиво је да  улажу много напора како би развијали код ученика навике читања, научили их да аргументовано заступају сопствено мишљење и дискутују уважавајући ставове других
             Овај пројекат се развија и траје ево, већ осам година, шири се са успехом и изван граница Републике Србије. Библиотекари, учитељи, наставници, професори, академици, предшколци, основци, средњошколци, сви  дају допринос развоју функционалне писмености, свако у својој области , у складу са способностима и могућностима. Важно је истаћи да се велики број људи укључио у овај пројекат препознајући његов значај.  Шта вреди знати читати, ако не знаш шта си прочитао и како то знање да употребиш. Потрeбно је знати пронаћи информацију, проценити је,  прерадити и користити.
                Пријављујући  ученике на такмичење, колеге наставници су показали жељу да обогате унутрашњи живот деце и развијају код њих осећање припадности породици, нацији и култури уз поштовање традиције, идентитета и културе других заједница.Показали су, такође , уложеним трудом и временом у припремању ученика, да поседују позитиван однос према свим учесницима пројекта коректно обављајући све задатке уз договор и срдачну сарадњу.
Наставници и учитељи ове године су уложили знатан напор да постигну  виши степен разумевања прочитаног код својих ученика. Најважнији резултат овог такмичења је јаснија слика о томе које активности треба предузети у даљем раду. Четрдесет и три ученика је освојило једно од прва три места на општинском такмичењу. Мали кораци за нас, а велики за ту децу која су, верујемо, схватила колико је важно читати.
Бранка Бељин, општински координатор

Leave a Comment