Конкурс 2020.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОШ „Вожд Карађорђе” Алексинац
Библиотека „Вук Караџић” Алексинац
УГ „Читалићи”, Алексинац
у сарадњи са
Порталом за учење српског језика у дијаспори „Словце”, Њу Венеп (Холандија)
Удружењем за културу, науку и опште послове „Стари поток”, Кочани 
Друштвом школских библиотекара Србије 
Републичким педагошким заводом, Бања Лука (Република Српска)

Р А С П И С У Ј У   К О Н К У Р С    

Смотра читалаштва „Читалићи 2020.”
са темом Путовање нам доноси срећу
за предшколце и ученике основних и средњих школа Србије и других земаља,
ученике српских школа у дијаспори,
наставнике, стручне сараднике, студенте србистике и сродних предмета
 у следећим такмичарским категоријама:

 Комплетан Конкурс → 3. konkurs.smotra.2020.

 

Leave a Comment