Школски ниво Кликераша

Драги Читалићи,

Уверени да су школска тестирања већ обављена, подсећамо вас да извештаје треба доставити општинским координаторима ШТО ПРЕ, јер су сви рокови давно прошли!!!

Наравно, како се познајемо више година, знамо и да је сад школски тест најтраженија роба!

Понекад ти тестови изазову и главобољу координаторима, који су наше дивне колеге и кормила школских тимова, али никако САМИ у школској пројекту Читалићи. Зато вас подсећам на неколико идеја које су нас окупиле:

Желимо да деца читају књиге без препричавања са нета!

Како ће они читати целе књиге, ако ми као ментори тражимо лакши пут?!

Желимо да научимо децу да решавају тестове за вештину разумевања прочитаног!

Како ће они научити да решавају тест, ако ми као ментори не желимо да научимо да правимо такве тестове?!

Желимо да формирамо савесне, предане и вредне ученике којима ћемо се поносити после стандардизовнаих тестирања!

Хоће ли се наши ученици поносити нама и са радошћу се присећати зајендичких активности Читалића, као што Ауторски тим да све од себе да се сви с осмехом врате са завршних смотри?!

Молим све Читалиће менторе да прочитају извод из Правилника који следи. Ако не проналазите оно што желите да буде део ваших активности у раду се децом, молимо Вас да менторство препустите другима…

Извод из Правилника Читалића, члан 16.

Чланови школског тима:

  • учествују у прилагођавању општег пројектног плана потребама и условима школе/установе (прилагођавање подтема, организовање рада и сл);
  • формирају тест за школски ниво тестирања и учествују у реализацији школског нивоа смотре;
  • реализују пројектне активности у складу са потребама својих ученика у оквиру редовне наставе, часова додатне наставе или слободних активности;
  • мотивишу ученике за учествовање у пројекту и/или смотри;
  • активно учествују у свим пројектним активностима као носиоци активности, сарадници или дискутанти;
  • као ментори реализују најмање једну угледну пројектну активност за коју координатору достављају скицу часа/ радионице, а двема присуствују, чиме потврђују учествовање у пројекту и менторство (у изостанку ове потврде, аутоматски менторство припада координатору школског тима и/или родитељу);
  • учествују у комисијама за вредновање дечјих радова и постигнућа;
  • сугеришу ауторском тиму промене у циљу побошљавања програма;
  • промовишу пројекат.

test.2020.opstinski.nivo.poster