Читалићи Весници 2021.

Министарство просвете, науке и технoлошког развоја Републике Србије

Министарство културе Републике Србије

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац

Библиотека „Вук Караџић” Алексинац

УГ „Читалићи” Алексинац

Друштво школских библиотекара Србије

П Р Е Д С Т А В Љ А Ј У

најуспешније учеснике IX смотре читалаштва „Читалићи 2021.”

У КАТЕГОРИЈИ ЧИТАЛИЋИ ВЕСНИЦИ

(републички ниво Смотре)

Дана 15. априла 2021. године завршен је Kонкурс за Међународну смотру читалаштва „Читалићи 2021.”, а 5, 6. и 7. маја 2021. године комисија у категорији Читалићи Весници завршила је прегледање пристиглих радова из Србије.  

Комисија у саставу Власта Ценић (проф. српског језика), Соња Ђорђевић (проф. српског језика) и Маја Радоман Цветићанин (проф. српског језика) сматра да издвојени сајтови представљају огледало вредних, сложних и креативних школских колектива.

Сви издвојени школски тимови одлучни су у неговању љубави према књизи и читању. Предложене активности пројекта Читалићи 2021. скоро у потпуности су реализоване уз много других акција које посвећују пажњу истим вредностима и које су већ годинама део ђачког живота ових школа.

Ипак, посебну пажњу скрећемо на реализацију пројекта Читалићи у Технолошкој школи, чијим се тимом поносимо. Све оно за шта се залаже Ауторски тим Читалића – они остварују. Овај сајт представља јасно, јавно и потпуно отворено оно што можда није написано у извештајима за екстерну, али посматрачу искреног погледа сасвим је јасно – сарадња колега свих већа, вертикална и хоризонтална корелација, креативно повезивање наставних садржаја различитих предмета, активно учествовање и наставника, и ученика, велика посвећеност, бројне активности, и на крају а најважније – велика приврженост, уважавање и пријатељство свих учесника.

У складу са пропозицијама Смотре, жири је издвојио радове  следећих аутора:

Драги координатори, уредници и реализатори, ЧЕСТИТАМО!

Остварили сте право на Читалачки пасош и долазак у Земљу Читалића. Пасошка контрола заказана за суботу, 29. мај 2021. са почетком у 10.00 сати у Алексинцу, родном граду Читалића.

Позивамо Вас да прошетате Улицом пријатељства како бисмо прославили целогодишње предано дружење с књигом у духу заједништва и сарадње, најлепших украса најбројније читалачке породице у Србији.

Leave a Comment