КОНКУРС ЧИТАЛИЋИ 2022.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац

Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац

УГ „Читалићи”, Алексинац

у сарадњи са

Порталом за учење српског језика у дијаспори „Словце”, Њу Венеп (Холандија)

Републичким педагошким заводом, Бања Лука (Република Српска)

Удружењем за културу, науку и опште послове „Стари поток”, Кочани (С. Македонија)

Друштвом школских библиотекара Србије

Министарством културе и информисања Републике Србије

Р А С П И С У Ј У   К О Н К У Р С   

Смотра читалаштва „Читалићи 2022.”

са темом

Култура сећања: јубилеји

„Ко траје даље од трајнијег,

не зна за кратка знања”

Мирослав Антић

за предшколце и ученике основних и средњих школа Србије и других земаља,

ученике српских школа у дијаспори,

наставнике, стручне сараднике, студенте србистике и сродних предмета

у следећим такмичарским категоријама

Култура сећања: јубилеји 2021/2022.

Leave a Comment