Словца 2024.

Сајт Словце

координатор за дијаспору Драгана Мијатовић Јовановић

Извод из Правилника

Члан 19.
Категорија Читалићи Словца
Индивидуална такмичарска категорија намењена полазницима допунских школа и/или
радионица српског језика у дијаспори, који креирају и достављају радове у складу са
Конкурсом.
Најкасније објављивањем Конкурса, координаторза дијаспору, државни координатор
РСрбије и Ауторски тим формирају комисију за избор најбољих радова по Конкурсу Смотре
у категорији Словца. Најкасније месец дана пре Смотре, они доносе одлуку о финалистима.
На Међународној смотри проглашавају се најуспешнији којима се поштом достављају
дипломе и књиге, похвалнице запаженим учесницима и менторима захвалнице.
На дипломи/захвалници/похвалници у заглављу именовани званични организатори, лого
Читалића као полазна основа за ликовно решење дипломе, печат организатора са потписом
одговорног лица.

Leave a Comment