О пројекту

Ко је покренуо програм Читалићи и и зашто? Које проблеме решава?

 

Програм Читалићи зачео се у души неколицине ентузијаста просветних радника, а развија се сугестијама и искуством великог броја  учитеља, наставника, библиотекара, писаца… Оно што је заједничко овој великој породици Читалића  јесте борба за функционалну писменост: прочитати – разумети – надградити – изразити.

 

Сва истраживања показују да деца све мање читају, на тестовима показују лоше резултате из области разумевања текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и туђице. Све теже разумеју оно што читају, а скоро несавладив проблем је за многе изражавање сопственог мишљења на адекватан начин.

 

Резултати PIRLS истраживања, Међународно истраживање о ученичким достигнућима у подручју читања и пројекта Свакодневица младих у Србији: снимак буџета времена, указују да је велика невољност читања код већине школске деце, да је забрињавајуће мали број пасионираних читалаца, да је велики утицај родитеља за формирање читалачких вештина, да школе широм света наглашавају значај читања и предузимају активности за подстицање читања, као и да је у Србији преко потребно развијати читалачке навике кроз наставу и учење и подстицање ученике на коришћење књига и савремених медија у сазнајне сврхе.

Аутори пројекта Читалићи решења за многе проблеме  учења и истраживања виде у развијању  вештина Читања и разумевања прочитаног и Писменог изражавања. Сматрамо да тајна освајања читалачке, медијске, информационе… писмености лежи у враћању деце књизи.

 

Kоме је пројекта намењен?

 

Зависности од такмичарске категорије, нивоа и облика реализације циљне групе програма су:

 • Деца из предшколских установа
 • Ученици основних и средњих школа
 • Тимови предшколских установа, основних и средњих школа
 • Допунске школе/ радионице српског језика у дијаспори
 • Васпитачи, наставници, библиотекари, професори, студенти

 

Како пројекат може помоћи деци која не воле да читају, а воле изазове?

 

Како је читање један од најкомплекснијих можданих процеса, читати је за велики број деце заморно, тешко, досадно, за неке чак несавладив проблем. Пред оним што је тешко, многи лако одустају а деца опседнута многим савременим чаролијама још лакше. Ипак, деца су врло креативна, посебно у предшколском периоду и млађим разредима основне школе, што и јесте доба када се стварају читалачке навике. Уколико децу изазовемо на читање које ће њихове визије прочитаних дела трансформисати у занимљиве и креативне одговоре, постоји могућност да читање постане изазов и задовољство.

 

 • Вођење читалачког дневника (категорија Креативци)

 

– деца не воле да читају, али воле креативно изражавање, воле да цртају, лепе, уочавају тражено, истичу, уоквирују и сл.

– деца предшколског узраста раде тимски са својим васпитачима, остали уз подршку ментора и родитеља у складу са својим узрастом а родитељи  значајно утичу својом подршком на истицање значаја књиге и читања;

– ученици старијих разреда стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу за читањем „с оловком у руци” (трагање за информацијама, студиозност, уочавање битног,  усресређеност);

– кроз занимљиве истраживачке и обавезне задатке, ученици имају потребу да прочитају, уоче тражено, претворе то у јасну, сређену, концизну писану мисао, коју записују истовремено водећи рачуна о композицији и тог забележеног дела, али и читаве збирке забелешки, односно читалачког дневника, који јединственом композицијом и оригиналношћу паприра другима;

– читањем с ,,оловком у руци” не само да се стиче навика уочавања битног у мору информација, већ се негује студиозност, усресређеност, аргументација; доживаљј прочитаног је интензивнији, јаснији, а прочитано се визуелизује у сопствену слику доживљеног читања која подразумева емпатију, солидарност, мештовитост, креативност, критичност…

 

 • Дигитални алати у функцији читања (категорија Дигитални Читалићи)

 

Деца не воле да читају, а ако и воле да читају, не воле да записују, нити су креативни, не испуњава их сецкање лепкање и сл. ипак, воле друштвене мреже, као и савремене технологије – воле да праве дигиталне стрипове, мапе ума, игрице и сл.

 • Читалачки Фб-изазов: Book trailer/ Book Challenge (видео клип – Књига коју си прочитао за 1 дан/Књига коју никад не би прочитао)
 • апликација Читалића… /дефинисано Конкурсом)

Дата је могућност да израда дигиталних материјала на основу предложених књига буде и сарадничка – на нивоу групе ученика, одељења, разреда, школе. Читање је у служби истраживања датих књига и неговања напредне/недовољне информатичке писмености ученика/ ментора промовисањем резултата истраживања путем савремених медија (блог, сајт, друштвене мреже…). Истовремено то је и исказивање сопственог мишљења уз обуку за безбедно коришћење интернета и поштовање ауторских права (трејлер).

 

 • Тестирање разумевања прочитаног (категорија Кликераши)

 

Деца не воле да читају или ако воле да читају, не воле да записују у дневник, а не воле ни дигиталне алате. Воле да читају, али мрзе да записују, не воле да се експонирају ни истичу на било који начин. Не воле јавне наступе. Ова деца само воле да читају, а воле и да одговарају на питања, воле размишљање, неки воле и да се такмиче, а многи су знатижељни и желе одмах резултате. Категорија савршена за њих – тестирање вештине разумевања прочитаног на непознатом тексту.

Сваки тест садржи текст (или више одломака) из дела која нису предвиђена Наставним програмом ни за један разред од 1. до 8. разреда. Критеријум за израду питања су Стандарди постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писмено изражавање.

Нивои тестирања – школски, општински, републички.

– ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликовање битно од небитног, повећавају способност закључивања, аргументације, концизног исказивања суштине (развијање критичког читања и  мишљења у функцији учења).

 

 • Читалићи за дијаспору – категорија Словца (деца са основним и напредним знањем српског језика)

 

Укључивањем деце српског порекла а ван српског говорног подручја, оставарена је јединствена прилика да српска дијаспора буде ,,ближа“ матици и да деца српске дијаспоре као читаоци упознају богату књижевност својих предака и савремених српксих писаца.

 

Читалићи као изазов

 

У школској 2017/2018. у Читалићима учествовало око 7.500 деце у свим категоријама и на свим нивоима и то из 9 предшколских, 89 основних и 3 средње школе Србије, 20 школа Републике Српске, 15 радионица/школа српског језика у дијаспори. На самој Смотри учествовало је око 500 ученика и 300 ментора од којих је 300 ученика остало на радионицама 2. дана, а око 150 ментора присуствовало је акредитованој конференцији.

Посебан феномен Читалића јесте Улица Читалића, смотра штаднова установа учесница такмичарксо-ревијалног карактера, коју прати влеики број деце и ментора, али и становника града домаћина, као и увек оригиналан и тематски програм домаћина и гостију.

У школској 2017/2018. на Смотри читалаштва награђено је 117 ученика из свих категорија и похваљено још 118 њих, а награде су стигле и до Канаде, и до Аустралије и до свих крајева Србије и Српске. Подршка професора Филозофског факултета у Нишу и Републичког педагошког завода Републике Српске немерљиво допринели значају и видиљивости пројекта.

 

Како се програм реализује?

Програм се реализује као:

 • Међушколски образовно-васпитни пројекат „Читалићи”;
 • Међународна смотра читалаштва „Читалићи”
 • Облик стручног усавршавања (семинар, конференција, форум, трибина и сл).

 

Ко су партнери и сарадници програма и ко нам даје подршку?

 

Сарадници

 

Организатори Међународне смотре су ОШ ,,Вожд Карађорђе“ Алексинац, Библиотека ,,Вук Караџић“ Алексинац и УГ ,,Читалићи“ Алексинац.

Остали стардници на пројекту су: Друштво школских библиотекара Србије, Министарство науке просвете и технолошког развоја, Филозофски факултет Ниш, Републички педагошки завод из Републике Српске, Здружение за култура, наука и општествени дејности „Стари поток”, Кочани, Македонија, Министарство просвете Црне Горе, Портал за учење српског језика у дијаспори ,,Словце“.

 

Родитељи као партнери и подршка

 

Читалићи се реализују од школске 2013/2014. и сваке године показују стални пораст учесника, што деце и ментора, тако и издавачких кућа, библиотека, културних центара, писаца. Значајна је и подршка родитеља, чија је помоћ у првим разредима основне школе евидентна и јасна, али драгоцена, јер се читалачке навике стварају у породици. Битна је и подршка васпитача и учитеља, који и великом броју учествују у пројекту.

Са узрастом деце опада и заитересованост учесника, али наставници чији ученици прате Читалиће већ неколико година, истичу своју увереност да ти исти ученици лакше решавају задатке на матурском испиту.

 

Ментори саборци

 

Један од разлога велике подршке наставника јесте и јасно разрађена пројекнта настава са низом активности које употпуњују недостатке и помажу у превазилажењу изазова савремене наставе – тимски рад и међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, информатика, историја, географија…); тематско истраживање; коришћење библиотечког фонда школске библиотеке; интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и библиотекара школске и народне библиотеке…

 

 

Библиотеке/ Културни центри

 

Помажу реализаицју на општинском и/или републичком, међудржавном нивоу обезбеђујући детаљно разрађен програм током читаве године у сарадњи са предшколским и школским установама, песницима и школама.

 

Издавачи

 

Даривањем књига из свог издавачког програма, не смао да стићу право промовисања путем свих доступних медија орган изатора и суорганизатора Читалића, већ и могућност да промовишу своје наслове кроз Читалачки списак и Фб изазов.

 

Који су циљеви и исходи програма?

 

Циљеви:

 • стицање, развијање, неговање и промовисање Медијске писмености кроз јачање компетенција у областима Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање;
 • оспособљавање ученика да користе информације у свим облицима и на свим медијима у циљу неговања критичког и креативног мишљења;
 • неговање права на сопствено мишљење и слободу изражавања;
 • развијање навике читања и коришћења библиотечких услуга у циљу овладавања вештином целоживотног учења уз истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и животу школе, као и општинске библиотеке у животу заједнице;
 • развијање позитивних људских вредности и способности самовредновања;
 • развијање личног и националног идентитета, матерњег језика, традиције и културе, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
 • развијање тимског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и наставницима, као и неговање сарадништва међу свим актерима културног живота уже и шире заједнице – школе, библиотеке, издавачке куће, удружења…;

 

Исходи:

 • ученик уме да тражи, процени, преради и користи информације доступне путем различитих медија (књиге, новине, интернет, друштвене мреже…);
 • ученик уме да изрази ставове на демократичан начин а у складу са личним, друштвеним, образовним и др. релевантним циљевима);
 • ученик обогаћује сопствени унутрашњи живот и способан је да процени своје и туђе поступке;
 • ученик развија осећање припадности сопственој породици, нацији и култури уз поштовање традиције, идентитета и културе других заједница;
 • ученик/ ментор је способан да ефикасно и конструктивно ради као члан тима, групе, организације и заједнице;
 • ученик/ментор повећали дигиталне, друштвене и грађанске компетенције.

 

Коме се обратити?

 

Да бисте добили потребне информације, појаснили неодумице, потврдили предвиђену улогу своје установе/удружења или се пријавили за статус организатора/суорганизатора можете се обратити путем мејла

citalici.pisalici@gmail.com

 

Да до неба могу стићи, знају само Читалићи!

Добро нам дошли!

 

5 thoughts on “О пројекту”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *