Читалићи у 2017.

Програм развијања вештина Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи 2017.“ у школској 2016/2017. реализован као:

  1. Међушколски образовно-васпитни пројекат ,,Читалићи 2017.“
  2. Такмичење ,,Читалићи кликераши“ (републички ниво последњи)
  3. Смотра читалаштва ,,Читалићи 2017.“ (међународни ниво последњи)
  4. ИКТ конференција

Детаљи реализације Читалића током школске 2016/2017. овде