Читалићи 2022.

Култура сећања: јубилеји

„Ко траје даље од трајнијег,

не зна за кратка знања”

Мирослав Антић

ПРИЈАВЉИВАЊЕовде

ПОЧЕТАК – Дан Српске књижевне задруге

1.октобар 2022.

материјал овде

ЛЕТОПИС ЧИТАЛИЋА 2022. овде

[slideshare id=250109466&doc=cit-210903113859]

ПРОГРАМ СМОТРЕ 28. и 29. маја 2022. у Алексинцу

Читалићи 2022 – дан по дан овде