Читалићи у Календару!

Министарство просвете Републике Србије уврстило Читалиће у Календар такмичења и смотри за школску 2014/2015.   Организатор Читалића 2015. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ОШ,,Вожд Карађорђе“ Алексинац Сарадник: Библиотека ,,Вук Караџић“ Алексинац http://www.mpn.gov.rs/prosveta/osnovno-obrazovanje-i-vaspitanje/499-kalendar-takmicenja-i-smotri-ucenika-osnovnih-skola